Làm sao để kiểm tra độ pH của các loại nước?

Hiện nay, có nhiều cách để kiểm tra độ pH của nước điện giải, gồm:
* Kiểm tra bằng bút đo độ pH: đặt đầu dò của máy vào mẫu nước muốn kiểm tra, màn hình điện tử sẽ hiện kết quả. Tuy nhiên, độ pH sẽ luôn thay đổi tùy nguồn nước, nhiệt độ, độ chính xác của thiết bị đo, cũng như thao tác của người thực hiện đo.
* Kiểm tra bằng dung dịch đổi màu (đây là cách đo thông dụng phổ biến chung).
* Kiểm tra bằng que thử (1 loại giấy gần giống giấy quỳ): khi nhúng vào nước, que sẽ thay đổi màu sắc dựa theo mức độ pH của nước trong phạm vi 0.5 đơn vị.