Khi lấy nước tinh khiết tại sao lại có nước chảy ra từ vòi phụ? Nước đó là gì?

Do đây là thiết kế kỹ thuật cần thiết của công nghệ điện phân nhằm tăng độ bền cho máy, đảm bảo chất lượng nước điện giải.
Khi lấy Nước Tinh Khiết, bộ điện phân không hoạt động, cả 2 vòi CHÍNH & vòi PHỤ đều là nước Tinh Khiết, xem như không có nước thải bỏ, nhưng công nghệ của MLN Điện Giải nước cần phải ra vòi chính & vòi phụ (tất cả máy khác đều cùng công nghệ này, nên nhiều khách hàng vẫn có nhu cầu hứng lại nước từ vòi phụ để sử dụng cho các mục đích khác.