Vòi nước phụ của máy nằm ở đâu?

Vòi nước phụ nằm phía sau lưng hoặc bên hông máy.
Vòi này sẽ thải ra nước Axit khi vòi chính lấy nước Kiềm và ngược lại sẽ ra nước Kiềm khi vòi chính lấy nước Axit.
Khi lấy nước Tinh khiết thì vòi này sẽ cho ra nước Tinh khiết tương tự vòi chính, vì vậy khách hàng có thể tận dụng hứng lại nước từ vòi phụ này để sử dụng tuỳ theo loại nước ra cho từng mục đích sử dụng khác nhau