Làm sao để kiểm tra độ pH của các loại nước?

Hiện nay, có nhiều cách để kiểm tra độ pH của nước điện giải, gồm: * Kiểm tra bằng bút đo độ pH: đặt đầu dò của máy vào mẫu nước muốn kiểm tra, màn hình điện tử sẽ hiện kết quả. Tuy nhiên, độ pH sẽ luôn thay đổi tùy nguồn nước, nhiệt độ, …

Làm sao để kiểm tra độ pH của các loại nước? Read More »