Uống nước điện giải ION kiềm đến khi nào thì mới có tác dụng đến sức khoẻ?

Tác dụng của nước ion kiềm lâu hay mau tùy thuộc vào sự thích ứng của cơ thể mỗi người.
Trung bình các tác dụng đến sức khỏe sẽ diễn ra sau vài tuần sử dụng.
Với các trường hợp sau khi dùng rượu bia, sử dụng nước điện giải có mức pH 9.5 sẽ giúp nhanh chóng hết cảm giác mệt mỏi sau vài giờ sử dụng nước