Thời gian bảo hành Máy lọc nước điện giải ROBOT?

Bảo hành 5 năm cho buồng điện phân, 2 năm cho sản phẩm, 1 năm đối với hệ thống Nóng, Lạnh (đối với máy có chức năng Nóng Lạnh).
Thời hạn đổi mới đến 30 ngày (xem thêm Chính Sách Bảo Hành chung toàn quốc trên website)