Thời gian bảo hành Máy lọc nước điện giải Everking EK99?

Everking EK99 được Công ty ROBOT Nhập khẩu & Bảo hành trên toàn quốc, chính sách bảo hành: 5 năm cho buồng điện phân, 3 năm cho sản phẩm. Thời hạn đổi mới đến 30 ngày (xem thêm Chính sách bảo hành trên website)