Thời gian bảo hành của Máy lọc nước R.O/UF ROBOT ?

Máy lọc nước R.O/UF ROBOT được Bảo hành trên toàn quốc, chính sách bảo hành: 3 năm cho máy bơm, 2 năm cho sản phẩm, 1 năm đối với hệ thống Nóng/Lạnh (đối với máy có chức năng Nóng/Lạnh). Thời hạn đổi mới đến 7 ngày (xem thêm Chính sách bảo hành chung toàn quốc trên website).