Nước trở nên ấm khi đi ra khỏi máy có bị vấn đề gì không?

Trường hợp nước trở nên ấm khi đi ra khỏi máy, không phải là sự cố và không ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng máy, cũng như chất lượng nước.
Nước trở nên ấm có thể do tác động của nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ từ trong máy, nhiệt do bộ khử khuẩn UV hoặc buồng điện phân tạo ra.