Nước ion kiềm dùng để uống thuốc tây được không?

Để thuốc tây phát huy công dụng tốt nhất, quý khách hàng nên dùng nước trung tinh pH 7.0 từ Máy lọc nước điện giải ion kiềm, để uống thuốc. Trong quá trình uống thuốc, vẫn có thể tiếp tục uống nước ion kiềm nhưng phải sau 2h kể từ lúc uống thuốc để đảm bảo thuốc được hấp thụ & phát huy công dụng tốt nhất.