Nước điện giải ION kiềm giữ được khả năng điện giải trong bao lâu?

Ước tính trung bình chất chống oxy hóa (các ion hiđrôxin) sẽ giữ tồn tại khoảng thời gian từ 18 – 24 giờ. Mức pH (nước kiềm) cao hơn sẽ tồn tại khoảng 1 – 2 tuần. Kích thước các cụm phân tử nước nhỏ hơn sẽ tồn tại khoảng từ 1 – 3 tháng.