Mức độ Oxy hóa (ORP) của Everking EK99 là bao nhiêu?

Máy lọc nước điện giải Everking EK99 có chỉ số đo lường mức độ oxy hóa (ORP) lên đến -850mV (có thể đạt -500mV đến – 850mV tùy thuộc đặc tính của nguồn nước) giúp tăng mức độ chống oxy hóa trong nước.