Máy lọc nước theo công nghệ RO, UF + R.O, hoặc UF có nước thải không?

Máy lọc nước sử dụng công nghệ RO hoặc UF + R.O sẽ có nước thải ra; tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết 50 đến 60%.

Máy lọc nước sử dụng công nghệ UF sẽ không có nước thải, tận dụng tối đa nguồn nước, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, giữ nguyên khoáng chất tự nhiên của nước.