Máy lọc nước điện giải ion kiềm Robot có được cấp chứng nhận thiết bị y tế không? đã được cấp chứng nhận chất lượng gì?

Máy lọc nước điện giải ion kiềm Robot được cấp chứng nhận danh giá quốc tế như:
Đạt chuẩn Thiết Bị Y Tế theo tiêu chuẩn mới nhất của Châu Âu năm 2022, sản phẩm cũng được chứng nhận FDA, An Toàn Điện CE & đạt Kỷ lục Việt Nam, Kỷ Lục Châu Á về máy lọc nước điện giải ion kiềm đầu tiên tạo nhiều loại nước pH khác nhau & tích hợp chức năng nóng lạnh. Được Liên Minh các nhà sáng tạo thế giới tặng Đĩa Vàng Sáng Tạo.
Ngoài ra, Máy lọc nước điện giải ion kiềm Robot đã được các chứng nhận chuẩn quốc gia:
– Quy chuẩn chất lượng quốc gia QCVN 04:2009 của Bộ KHCN.
– Tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 11978 của Bộ KHCN
– Quy chuẩn nước uống trực tiếp, QCVN 06:2010 của Bộ Y Tế