Lắp máy lọc nước tại căn hộ chung cư, áp lực nước có làm ảnh hưởng đến máy không?

Tùy thuộc vào hệ thống nước tại các chung cư, nhưng nhìn chung nguồn nước tại các chung cư đủ áp để máy lọc nước hoạt động tốt. Trường hợp nguồn nước chung cư quá mạnh thì nên vặn van khoá nước được lắp sẵn trong máy nhỏ lại để giảm áp lực nước.