Có cần thợ sửa ống nước để lắp đặt đường ống cho máy lọc nước điện giải ION kiềm không?

Với các lắp đặt tiêu chuẩn sẽ không cần đến thợ sửa ống nước.
Tuy nhiên, phụ thuộc vào từng trường hợp đường ống nước cụ thể của mỗi gia đình & tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà có thể gọi thợ sửa ống nước để tùy chỉnh đường ống cho phù hợp.