Chỉ số tạo ra pH của Máy lọc nước điện giải Everking EK99 là bao nhiêu? Các mức pH có được đảm bảo như thông tin sản phẩm không?

Everking EK99 có khả năng tạo mức pH trong phạm vi 4.0 – 10 tương ứng với các mức được chọn. Tùy theo đặc tính của nguồn nước đầu vào, chỉ số pH thực tế khi lấy nước có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức chọn, với sai số ±0.3. Ngoài ra máy còn cho phép tinh chỉnh dòng điện để đạt mức pH phù hợp với nguồn nước vào mà không cần sử dụng bất kỳ hóa chất nào.